Project Description

אריזות קרפט במגוון גדלים

אריזות קרפט עם מכסים למזון חם וקר בנפחים שונים

פרטים נוספים

נפחים:
750 מ"ל אופציה לחלוקה 2 עם מכסה חם/קר
1100 מ"ל אופציה לחלוקה של 3 עם מכסה קר / חם
1300 מ"ל אופציה למכסה קר / חם
1500 מ"ל אופציה למכסה קר/ חם

חלוקה לאריזת קרפט