Project Description

Pine Cone – קונוסים מעץ במבוק

כלים ייחודים להגשה באירועים.

פרטים נוספים

קונוסים במידות שונות:
125 מ"מ – 4,000 יח בקרטון.
155 מ"מ – 2,000 יח בקרטון.
180 מ"מ – 2,000 יח בקרטון.
240 מ"מ – 2,000 יח בקרטון.

Pine Cone - קונוסים מעץ במבוק